top of page

Aurora Optimals

INTEGRITETSPOLICY

När du anförtror Aurora Optimal AB dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg och vi värnar om din integritet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Skyddet för hantering av personuppgifter gäller alla företag, organisationer och föreningar som hanterar personuppgifter enligt EU-direktivet GDPR. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där. 

Personuppgiftsansvarig är Aurora Optimal AB, 559331-7323

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan identifiera en specifik person. De personuppgifter som lagras i Aurora Optimals register är:
 

●    Namn
●    Personnummer 
●    Adress 
●    Telefonnummer och e-post 
●    Betalningsuppgifter
●    Kontoinformation
●    IP-adress och information om din användning av vår hemsida
●    Kundnummer och uppgifter om dina köp

 

Vid kontakt med vår kundservice dokumenteras även all kommunikation vi har med dig via e-post eller telefon. Detta för att kunna besvara dina frågor och för att hantera ditt ärende.

 

ANVÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER

Aurora Optimal behandlar dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor och synpunkter. Allt för att möjliggöra vår kundservice och ge god service till dig som kund. Om din fråga rör reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning.

Vi kan också använda dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, genom att kontakta kundservice.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Dina personuppgifter kan komma att lämnas eller delas med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss, sk personuppgiftsbiträden. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga olika avtal och beställningar. De som hjälper oss i dessa fall kan vara transportörer- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I dessa fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträde som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter

Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.


LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

När ett köp görs i vår onlinebutik kopplas det till ett medgivande om att få lagra information om dina kontaktuppgifter och beställning. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter, ger du således din tillåtelse till att Aurora Optimal registrerar, lagrar och behandlar dina personuppgifter. Detta köpeavtal utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning. 

 

Vi ser dig som kund i samband med dina köp och under den tid som du avbetalar något av dina köp, abonnerar eller använder någon av våra produkter. Vidare ser vi dig som kund under den tid som eventuell garantitid löper på de produkter som du köpt hos oss. Vi sparar personuppgifterna så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarerelation. Detta gör vi för att uppfylla myndighetens krav på spårbarhet, bokföring samt kunders krav på garantiåtaganden. Normalt sparar vi dina uppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Vi kommer dock att spara uppgifter som behövs enligt bokföringslagen i sju år.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Aurora Optimal. För att få tillgång till detta behöver vi en skriftlig ansökan. Vi kan komma att fråga om ytterligare uppgifter i dessa fall, för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av samt som en kontroll att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga eller felaktiga har du rätt att kräva att de rättas eller raderas. Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran. Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Aurora Optimal ska kunna uppfylla sina åtaganden.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev, erbjudanden och kampanjer kan du när som helst avanmäla dig så att detta inte längre skickas till dig. Maila support@auroraoptimal.com.


COOKIES

Aurora Optimal använder Cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren och ger Aurora Optimal statistik om användandet av sajten. Det finns två olika typer av cookies, Permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina val och kommer ihåg att du har besökt oss tidigare (därav blir vissa uppgifter förifyllda på webbsidan). Dessa cookies lagras på din enhet under en viss tid eller tills de raderas manuellt. Sessionscookies används under tiden du besöker webbplatsen och de behövs för att hålla reda på din inloggning och din kundkorg när du handlar. De lagras inte på din enhet, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte accepterar användningen av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att det informerar dig om att en webbsida använder cookies. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies, kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida.


ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Aurora Optimal förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla ändringar av denna policy publiceras på webbplatsen.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna kontakta oss. Du kan också lämna in klagomål till den aktuella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

 

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har övriga frågor, är du välkommen att kontakta oss på: support@auroraoptimal.com

bottom of page